ភ្ញៀវទេសចរ​នៅលើ​នាវា​ទេសចរណ៍ វី​ឃី​ង ចំនួន ៥៣​នាក់ អវិជ្ជមាន​ជំងឺ កូ​វីដ​-១៩ បាន​វិល​ទៅ​ស្រុកកំណើត​វិញ​ហើយ​ – CEN