អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩​ កើន​ដល់​ ៩១ ​នាក់ ខណៈ​អ្នកជា​សះស្បើយ​មាន ​៦ ​នាក់​ – CEN