កូវីដ-១៩៖ អូស្ត្រាលី​ចេញ​ច្បាប់​ថ្មី​! អនុញ្ញាត​មនុស្ស​ចូលរួម​ពិធីមង្គលការ​ត្រឹម ៥ នាក់ និង​បុណ្យសព​ច្រើន​បំផុត ១០ នាក់​ – CEN