​សម្តេច​តេ​ជោ ប្រកាស​ផ្ទាល់មាត់ ថា រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19 សរុប​កើន​ដល់​៩៣​នាក់​ – CEN