បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ភ្លើង ពេល​ទៅ​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​ចំការ​ស្វាយ – CEN