អ៊ីរ៉ង់​មិន​ខ្ចី​ទទួលយក​ជំនួយ​បរទេស ទោះបី​មាន​អ្នកស្លាប់ ដោយសារ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ជិត ២.០០០​នាក់​ – CEN