ចិន​ដក​បម្រាម​ធ្វើដំណើរ​ចេញពី​ខេត្ត​ហូ​បេ ក្រោយ​ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី ធ្លាក់​មកដល់​កម្រិត​សូន្យ​ – CEN