សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើ​ប្រជាពលរដ្ឋ កុំ​ប្រើ​អ​បី​យ​ជំនឿ ដុត​ភ្លើង បណ្តេញ​ជំងឺ​កូ​វីដ – CEN