រដ្ឋាភិបាល​ថៃ ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​មាន​អាសន្ន ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​វិល​មក​ស្រុកកំណើត​វិញ​ – CEN