ពលករ​កម្ពុជា​ដែល​ធ្វើការ​នៅ​ខេត្ត​ចាន់​បុរី បង្ខំចិត្ត​បន្ត​ឆ្លង​ព្រំដែន មក​ស្រុក​វិញ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ – CEN