ហួសចិត្ត​! ក្រោយ​ម៉ាស្សា​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់ ខ្លាច​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ ស្ត្រី​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​បង្កើត​សាច់​រឿងនេះ​ឡើង ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ូលីស​ស្ទើរ​ដាច់​ផ្ងារ​ – CEN