​ឃាត់ខ្លួន​ជន​បំពុល​ព័ត៌មាន តាម​បណ្តាញ​សង្គម ដែល​យក​វីដេអូ​ព្រះសង្ឃ​ស្រោច​ទឹក ថា​ជា​ករណី​បណ្តេញ​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ – CEN