សម្ដេច ហ៊ុន សែន​៖ មិនមាន​ការបិទ​ផ្សារ និង​សូម្បីតែ​ហាង​កាហ្វេ​អី​ទេ និង​ពិសេស​រោងចក្រ គឺ​ដំណើរ​ការធម្មតា – CEN