ព្រឹទ្ធសភា​អា​មេ​រិច អនុម័ត​កញ្ចប់​ថវិកា ២​លាន​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​បន្ធូរបន្ថយ​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN