រយៈពេល​៥​ថ្ងៃ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ វិល​ពី​ប្រទេស​ថៃ ទៅដល់​ស្រុកកំណើត ជាង​៤​ម៉ឺន​នាក់ – CEN