រាជរដ្ឋាភិបាល គ្មាន​ជម្រើស​អ្វី ក្រៅតែពី​ការនាំ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ទៅ​ដាក់​ឱ្យនៅ​ដាច់ដោយឡែក ដើម្បី​តាមដាន និង​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ – CEN