បញ្ជូន​អ្នកកាសែត​២​នាក់ ទៅ​តុលាការ ​​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខុសច្បាប់ នូវ​សម្លៀកបំពាក់ យានយន្ដ តួនាទី – CEN