នារី​ម្នាក់​រៀបរាប់​រឿងរ៉ាវ​របស់ខ្លួន មិន​នឹកស្មាន​តេស្ត​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ក្រោយ​វិលត្រឡប់​ពី​ការសិក្សា​នៅ​អង់គ្លេស​ – CEN