​ម៉ាឡេស៊ី បញ្ជូន​យន្តហោះ​ពិសេស​មួយគ្រឿង​មក​ទទួល​ជនជាតិ​គាត់ ដែល​ជាប់​នៅ​កម្ពុជា ជាង​១០០ នាក់ ទៅ​ស្រុក​វិញ – CEN