ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ អភិបាល​ខេត្តតាកែវ ណែនាំ​ដល់​មន្ត្រី​ជំនាញ ចុះ​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ តាម​ផ្សារ និង​ទីសាធារណៈ​ – CEN