​កំពូល​ចោរ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្លន់ ក្នុងភូមិ​សាស្ដ្រ​ស្រុក​សំរោង​ទង ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន តាម​ដីកា​ចំនួន​៦ – CEN