ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​សេវា ដឹកជញ្ជូន​រថយន្ដក្រុង និង​កាណូត​មួយរយៈ​ – CEN