ចុះបង្ក្រាប​ទីតាំង​លក់​អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ ខុសច្បាប់​២​កន្លែង ដែល​កំពុង​ចរាចរ​លើ​ទីផ្សារ ចំនួន ៣៦​ ប៊ីដុង ស្មើនឹង ១០៨០ លីត្រ​ – CEN