គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា អំពាវនាវ​ឲ្យ​មានការ​ពង្រឹង​ភាពជា​ដៃគូ​ជាស​កល ទប់ទល់​និង​ការរីក​រាល​នៃ​ការផ្ទុះ​ឡើង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN