រកឃើញ និង​ដកហូត អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ (​មេ​តា​ណុល​) ជាង ៦៤​លីត្រ​នៅ​ឱសថស្ថាន​ចំនួន​២​ទីតាំង ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប – CEN