អា​មេ​រិច ជំនួស​ប្រទេស​ចិន ដែលជា​ប្រទេស​ មាន​អ្នក​ឆ្លង​កូ​រ៉ូ​ណា​ច្រើន​បំផុត​ – CEN