ត្រឹម ៦​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ មនុស្ស​ជាង ៤.០០០​នាក់​ស្លាប់​ដោយសារ​វីរុស COVID-19 នៅ​អ៊ីតាលី – CEN