កុំ​ចេះតែ​បានដៃ​! អ្នកលក់​ស៊ុត​ឡើងថ្លៃ​នៅ​ថៃ អាច​នឹងត្រូវ​ជាប់គុក ៧ ឆ្នាំ ឬ ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​រហូត ១៤ ម៉ឺន​បាត​ – CEN