អ្នក​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​២​នាក់ ជា​បងប្អូន​ខ្មែរឥស្លាម មិនមែនជា​ពលករ ទើប​មកពី​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN