រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញ​សារ​ជូន​ដល់​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ជួរមុខ ដែល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ – CEN