ប្រធាន​អូឡាំពិក​កម្ពុជា អំពាវនាវ​ឲ្យ​កីឡាករ​កីឡាការិនី ប្រុងប្រយ័ត្ន ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN