សមយុទ្ធនាគ​មាស​២០២០ ​រវាង​កម្ពុជា​-​ចិន បានបញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN