ស្រាវជ្រាវ​ករណី​លក់​សម្ភារៈ ឧបករណ៍​តេស្ដ​ឈាម ឆាប់រ​ហ័ វីរុស កូ​វីដ​១៩ គ្មាន​ការ​អនុ​ញ្ញាត​ក្លែងក្លាយ​នៅតាម​ឱសថស្ថាន – CEN