អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ (​មេ​តា​ណុល​) សរុប​ចំនួន ៣៨ លីត្រ ត្រូវបាន រកឃើញ និង​ដកហូត នៅតាម​បណ្តា​ឱសថស្ថាន​មួយចំនួន​ – CEN