សម្តេច​តេ​ជោ ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈអចិន្ត្រៃយ៍​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រមាណ​៣​ម៉ោង ដើម្បី​ពិនិត្យ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ គ្រប់គ្រង​ប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុង​ភាពអាសន្ន​ – CEN