យានដ្ឋាន​កែច្នៃ​ជួសជុល​រថយន្ត​ធំ​មួយ ខុស​បច្ចេកទេស មិន​គោរព​កិច្ចសន្យា ត្រូវ​មន្ត្រី​ជំនាញ ឲ្យ​ប្តូរ​ទីតាំង និង​បិទ​ទីតាំង​ – CEN