ដោយសារ​ឥទ្ធិពល Youtube ព្រះសង្ឃ​ថៃ​នៅ​វត្ត​មួយ នាំគ្នា​ច្នៃ​ម៉ាស និង​របាំងមុខ​ការពា​រ​កូ​វីដ​-១៩ គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល (​វីដេអូ​) – CEN