បុរស​ម្នាក់​ឡើងលើ​ដំបូល​ផ្ទះ ប៉ុនប៉ង​លោត​សម្លាប់ខ្លួន ខឹង​ម៉ែ​ស្ដីបន្ទោស រឿង​លួច​លុយ​ – CEN