ដោះស្រាយ​គំ​នុំ​ចាស់ ! ក្មេងស្ទាវ​ពីរ​ក្រុម ប្រើ​កាំបិត​ដេញ​កាប់​គ្នា បង្ក​ភាពអសន្តិសុខ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ ដើម្បី​ពិចារណា​កំហុស​ក្នុង​គុក​ – CEN