ពន្យារពេល​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​សាលាឧទ្ធរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN