ព្រះមហាក្សត្រ និង​សម្តេចម៉ែ ស្តេចយាង​តាម​ព្រះរាជ​ទីនាំង​យន្តហោះ​ពិសេស ទៅកាន់​រដ្ឋធានី​ប៉េកាំង​ – CEN