កម្ពុជា​មាន​លទ្ធភាព​ផលិត​ស្វាយចន្ទី​បាន​គ្រប់ ១ លាន​តោន តាម​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​របស់​វៀតណាម​ – CEN