​ក្រសួង​យ​ត្តិ​ធម៌ ត្រូវ​បើក​យុទ្ធនាការ​ដោះស្រាយ ការកកស្ទះ​សំណុំរឿង តាម​សាលាជំនុំ​ជម្រះក្ដី​នាពេល​ឆាប់ៗ​ – CEN