ពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​ជួយ​ពន្លត់ភ្លើង​ឆេះ​ជញ្ជ្រាំង ជាមួយ​សមត្ថកិច្ច ក្រោយ​មាន​គេ​លួច​ដុត​ – CEN