ជំរុញ​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​កកស្ទះ​សំណុំរឿង នៅតាម​សាលាដំបូង រាជធានី​-​ខេត្ត ដើម្បី​កាត់បន្ថយ ភាព​ចង្អៀត​ណែន​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN