អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន ៣០០០ លីត្រ ត្រូវ​បង្ក្រាប​និង​ដកហូត ពី​ឱសថស្ថាន ឬ​អាជីវករ​មួយចំនួន ឆ្លៀតឱកាស​លក់​របស់​ក្លែងបន្លំ​ – CEN