បង្ក្រាប​ករណី រក្សាទុក​គ្រឿងញៀន និង​កែច្នៃ​សារធាតុ​គីមី​ផ្សំ​ជាង​៣​គីឡូ និង​បង្ខាំង​មនុស្ស​ខុសច្បាប់ – CEN