មិនដែល​ទេ​! តែ​ពេលនេះ UN ស្រែក​ហើយ​៖ Covid-19 គឺជា “​វិបត្តិ​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​” ចាប់តាំងពី​សង្គ្រាមលោក​លើក​ទី​២ (១) – CEN