ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​គុយបា សន្យាជំរុញឱ្យមាន​ទេសចរ និង​វិនិយោគិន មក​កម្ពុជា​ – CEN