ប្រេ​ស៊ី​ល​នឹង​ប្រើ​កម្មវិធី​ស្វ័យប្រវត្តិ ដោយ​តេ​ទៅកាន់​មនុស្ស ១២៥​លាន​នាក់ ដើម្បី​តាមដាន​ពី​បញ្ហា​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN